Terminologija u anatomiji

Anatomska terminologija je znanstvena terminologija koja čini medicinski rječnik kojim se koriste znanstvenici, liječnici, zoolozi i ostale skupine kojima je potrebno razumijevanje pojmova iz anatomske terminologije [1]. Riječi koje se koriste u anatomskom terminologiji opisuju mjesta, ravnine i strukture u anatomiji čovjeka i u zoologiji te uglavnom imaju korijen riječi iz latinskog i grčkog jezika. Cilj korištenja anatomske terminologije je mogućnost detaljnijeg i preciznijeg opisa određene anatomske strukture kako bi se smanjila vjerojatnost nejasnoća i nerazumijevanja u međusobnoj komunikaciji, posebno unutar multidisciplinarnih timova.

U medicini i anatomiji tijelo se promatra unutar tri osnovne ravnine, središnja (medijalna ili sagitalna) ravnina, čeona (frontalna ili koronarna) te poprečna, (vodoravna ili transverzalna ravnina). Središnja ravnina je ravnina koja tijelo ili organ dijeli okomito na lijevu i desnu stranu (Slika 1.).

Slika 1. Ravnine tijela [2] (na slici su promijenjeni nazivi s engleskog na hrvatski jezik, licenca Attribution 4.0 International CC BY 4.0)

Ukoliko ta ravnina prolazi točno kroz sredinu tijela onda poprima naziv središnje ravnine, a ukoliko tijelo dijeli na dvije nejednake strane, odnosno ne prolazi točno kroz sredinu, naziva se parasredišnjom ili uzdužnom ravninom. Ravnina koja tijelo ili organ dijeli na prednji ili stražnji dio naziva se čeonom ravninom. Naposljetku, ravnina koja tijelo vodoravno dijeli na gornji i donji je poprečna ravnina. Uz ravnine, važno je razumjeti položaj struktura tijela, odnosno potrebno je razumjeti gdje se nešto nalazi na tijelu u odnosu na neki drugi dio tijela. Slijedom toga, na Slici 2. prikazani su svi karakteristični položaji koji se koriste anatomskoj terminologiji. Anteriorno ili ventralno je naziv za položaj dijela tijela koji se nalazi na prednjoj (trbušnoj) strani tijela, odnosno koji je prednji.

Slika 2. Položaji tijela [3] i [4](slika je napravljena kao spoj dviju različitih slika te su dodani nazivi na hrvatskom jeziku, , licenca Attribution 4.0 International CC BY 4.0)

Suprotno tome, je posteriorno ili dorzalno što znači da je položaj nekog djela tijela smješten na stražnjoj (leđnoj) strani tijela, odnosno položaj je usmjeren prema stražnjoj strani tijela. Kranijalno je pojam za nešto što je bliže glavi ili nešto što je iznad (više od drugog dijela tijela), dok je kaudalno pojam za položaj opisuje položaj ispod ili niže od drugog dijela tijela, dio tijela smješten bliže „repu“. Proksimalno opisuje položaj u udu koji je bliži mjestu vezivanja, točnije položaj koji je bliže trupu za razliku od distalno koje opisuje položaj u udu koji je udaljeniji od mjesta vezanja, dakle dalje od trupa. Primjerice, koljeno je distalno zglobu kuka. Naposljetku, medijalno je naziv za položaj koji označava smjer prema sredini tijela, dok lateralno označava smjer prema strani tijela.

Izradila: Dr.sc. Petra Bonačić Bartolin, mag.ing.mech.

Reference:

[1]anatomija | Hrvatska enciklopedija

[2] Anatomical Terms (cnx.org)

[3] Petra Bonačić Bartolin, Numerical and experimental modeling of anterior cruciate ligament biomechanical implant support of knee joint, Doctoral thesis, 2021.

[4]    ‘Encyclopædia Britannica’, 26-Feb-2020. [Online]. Available: https://www.britannica.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.